Luyện nghe IELTS online – Bài 2 – Crime

49 Flares Twitter 0 Facebook 33 Google+ 16 Pin It Share 0 LinkedIn 0 Filament.io 49 Flares ×

Lắng nghe một cuộc phỏng vấn giữa phóng viên với một cặp đôi, người đã từng là nạn nhân của một tên tội phạm và một cảnh sát. Hãy nghe thật kỹ và trả lời những câu hỏi bên dưới.
Cùng bắt đầu nghe:

Are the following statements True or False according to the interview?

1.   The Saunders have been burgled eight times.

2.   They bought the house for its views.

3.   They thought they might have problems when they bought the house.

4.   They think they know who the burglars are.

5.   The burglars haven’t stolen anything valuable from the Saunders.

6.   They do not lock the door.

7.   The Crime Prevention Officer doesn’t think there is anything they can do to stop the burglars.

8.   The Saunders do not have a burglar alarm.

9.   The Crime Prevention Officer thinks it’s always the same burglars who break into the Saunders’ house.

10. Burglars like to steal things which have been bought recently.

Listening-Crime

Luyện nghe IELTS online – Bài 2 – Crime

Xem đáp án và transcript

Trung tâm ngoại ngữ iGIS chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *